About the Journal

Aastaraamatust

Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat on pikima traditsiooniga ERMi väljaanne, mis alustas ilmumist juba 1925. aastal, olles esimene ja jäädes aastakümneteks ainsaks eestikeelseks etnoloogia-alaseks perioodiliseks väljaandeks, mis ilmub korra aastas.

ERMi aastaraamatu artiklid käsitlevad Eesti etnoloogia, soome-ugri ja teiste valdkondade kultuuriuurijate ning museoloogiateemalisi artikleid. Teemakäsitlused vastavad ERMi prioriteetsetele uurimissuundadele eesti (sh rahvakultuur, 20. sajandi argikultuur) ja soome-ugri etnoloogia suunal. Lisaks on ERMi aastaraamatust kujunenud oluline museoloogia valdkonna tekstide avaldaja ning ERMist on saanud keskne muuseumikommunikatsiooni uurimisasutus Eestis. Aastate jooksul on ilmunud ka teemanumbreid, näiteks olulisemate teadusprojektide kokkuvõtetena (ERMi AR nr 49 vaatles nõukogude perioodi argielu, nr 60 toidukultuuri muutumist, nr 61 soome-ugri uuringuid). Samuti kajastatakse aastaraamatus ERMi tegevust (sh aastaaruanded).

Autoritena koondab ERMi aastaraamat esmajoones ERMi teadurite, kuraatorite ja konservaatorite loodud teadmist. Lisaks ilmuvad aastaraamatus ka värskemad uurimused teistelt Eesti etnoloogidelt, kultuuriantropoloogidelt, folkloristidelt, museoloogidelt ning välisautoritelt.

Alates 1925. aastast on aastaraamatus ilmunud üle 700 artikli. Materjalid on rahvakultuuri ja argikultuuri uurijatele olnud aastaid aegumatu väärtusega. Artiklid on varustatud inglis- ja venekeelsete resümeedega.

ERMi aastaraamat on rahvusvahelise kolleegiumiga eelretseseeritav kord aastas ilmuv ajakiri.

 

Sisuregister

Sisuregistrist leiab kõigi autorite ja kaastööde nimekirja, mis on Eesti Rahva Muuseumi aastaraamatutes avaldatud. Nimekirja on lisatud veebiviited.