Peatoimetaja: Pille Runnel pille.runnel@erm.ee

Toimetaja: Agnes Aljas agnes.aljas@erm.ee

Keeletoimetajad: Tuuli Kaalep, Ivi Tammaru

 

Väljaandja:
Eesti Rahva Muuseum
Muuseumi tee 2, Tartu 60532
ISBN: 9771406038003

ERMi aastaraamatu kolleegium:
Helena Ruotsala, Turu ülikool, Soome
Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Malmö ülikool, Rootsi
Toomas Gross, Helsingi ülikool, Soome
Andreas Kalkun, Eesti Kirjandusmuuseum
Ene Kõresaar, Tartu Ülikool
Indrek Jääts, Eesti Rahva Muuseum
Anu Kannike, Eesti Rahva Muuseum
Ellen Värv, Eesti Rahva Muuseum

www.erm.ee
toimetus@erm.ee