Editorial Team

Peatoimetaja / Editor in chief: Dr. Pille Runnel pille.runnel@erm.ee

Toimetajad / Editors: Maarja Kaaristo (Manchesteri ülikool), Agnes Aljas (Eesti Rahva Muuseum)

Keeletoimetajad / Copy editors: Tuuli Kaalep, Ivi Tammaru

 

Väljaandja / Publisher:
Eesti Rahva Muuseum / Estonian National Museum
Muuseumi tee 2, Tartu 60532

ISSN 2585-450X  (võrguväljaanne / online publication)

ISSN 1406-0388 


ERMi aastaraamatu kolleegium / Estonian National Museum yearbook editorial board:
Prof. Helena Ruotsala, Turu ülikool, Soome / University of Turku, Finland
Prof. Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Malmö ülikool, Rootsi / Malmö University, Sweden
Dr. Toomas Gross, Helsingi ülikool, Soome / University of Helsinki, Finland
Dr. Andreas Kalkun, Eesti Kirjandusmuuseum / Estonian Literary Museum
Dr. Ene Kõresaar, Tartu Ülikool / University of Tartu
Dr. Indrek Jääts, Eesti Rahva Muuseum / Estonian National Museum
Dr. Anu Kannike, Eesti Rahva Muuseum / Estonian National Museum
Ellen Värv, Eesti Rahva Muuseum / Estonian National Museum

www.erm.ee
toimetus@erm.ee