Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Kaastöö esitamise nõuded:
  • Kaastöö on varem avaldamata. Kui see on samaaegselt esitatud avaldamiseks mujale, on sellest teavitatud toimetajat.
  • Kaastöö palume esitada elektrooniliselt, soovitavalt Wordi- või RTF-vormingus aadressile toimetus(at)erm.ee.
  • Artikli maht on 30 000–40 000 tähemärki. Artiklile palume lisada kokkuvõte mahuga 3000–5000 tähemärki, mis tõlgitakse inglise ja vene keelde. Artikli lõppu lisada autori(te) tutvustus pikkusega 300–400 tähemärki (töökoht ja amet, teaduskraad, peamised uurimisteemad).
    Iga artikli esimesel leheküljel on lehekülje suurune pikkupidine illustratsioon, artikli sisuosale võib lisada täiendavaid illustratsioone (fotod, joonised). Igale fotole/joonisele tuleb lisada ka allkiri.
  • Artikli vormistus peab vastama Eesti Rahva Muuseumi aastaraamatu stiililehele.

Author Guidelines

Autorijuhend

Kaastöö vormistamisel palume arvestada järgmiste nõuetega:
ERMi aastaraamatus avaldatakse ainult eestikeelseid artikleid. Artikli maht on 30 000–40 000 tähemärki. Kaastöö palume esitada elektrooniliselt, soovitavalt Wordi- või RTF-vormingus aadressile: toimetus(at)erm.ee. Artiklile palume lisada kokkuvõte mahuga 3000–5000 tähemärki, mis tõlgitakse inglise ja vene keelde. Artikli lõppu lisada autori(te) tutvustus pikkusega 300–400 tähemärki (töökoht ja amet, teaduskraad, peamised uurimisteemad).
Illustratsioonide nõuded
Iga artikli esimesel leheküljel on lehekülje suurune pikkupidine illustratsioon, artikli sisuosale võib lisada täiendavaid illustratsioone (fotod, joonised). Igale fotole/joonisele tuleb lisada ka allkiri (mis on pildil kujutatud, fotograafi/kunstniku nimi, aasta, fotokogu nr), nt: Foto 1. Kollased lehed. Foto: Margus Margapuu 2010. Erakogu. Fotod palume saata eraldi failidena (jpg, tif), resolutsiooniga 300 dpi; suurusega vähemalt 1200 x 1800 pikslit. Tabelid, joonised jm lisad soovitame esitada eraldi failidena. Palume lisada ka autori kontaktandmed (e-mail, telefon, aadress).
Viitamine
Viited kasutatud allikatele ja publikatsioonidele tuleb esitada teksti sees ümarsulgudes, tuues ära tsiteeritava/refereeritava teose või artikli autori nime või teose pealkirja (pika pealkirja puhul selle osa või lühendi), ilmumisaasta ja tsiteeritava/refereeritava lehekülje numbri, nt:  (Bynum 1987: 83; The Royal …) või (Sild 2008a: 18–21).
Artiklis kasutatud intervjuu(de) juurde märkida sulgudesse intervjueeritu sugu, sünniaasta, välitöömaterjalide kogumisaasta ning koht, nt: (M, snd 1978, VM 2010, Tartu).
Viited arhiiviallikatele esitatakse teksti sees sulgudes järgmiselt: (ERM A f 1, n 7-5, s 1; EKLA f 350: 1343, 31: ERM KV 927: 24).
Viited seletatakse lahti artikli lõpus olevas kasutatud allikate ja kirjanduse nimekirjas.
Kasutatud allikate ja kirjanduse nimestik tuleb esitada järgmiselt:
Esmalt esitatakse allikad (nt arhiivmaterjalid, intervjuud):
Allikad
EKLA f 350 = Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuurilooline Arhiiv, Eesti Elulugude kogu.
ERM A f 1, n7-5, s 1, s 2. Külastatejauuringud ERMi püsinäitusel „Eesti. Maa, rahvas, kultuur”. 
ERM KV 927 = Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide vastuste arhiiv, küsimusleht nr 196 „Kohv“.
VM = Välitöömaterjalid (intervjuud) Pärnu- ja Tartumaal 2010–2012 (autori valduses).
Seejärel esitatakse kasutatud publikatsioonide nimekiri:
Kirjandus
Bynum, Caroline Walker. 1987. Holy Feast and Holy Fast: the Religious Significance of Food to Medieval Women. Berkeley: University of California Press.
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 1989. Authoring Lives. – Journal of Folklore Research 26 (2): 123–149.
Radley, Alan. 1990. Artefacts, Memory and a Sense of the Past. – Collective Remembering, edited by David Middleton and Derek Edwards. London: Sage Publications, 46–59.
The Royal Anthropological Institute. Report of the Strategic Review Working Group. http://www.therai.org.uk/rainews/StrategicReviewReport2003.html (viimati külastatud 20.08.2008).

Kontakt:
Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat
Eesti Rahva Muuseum
Muuseumi tee 2
60532 Tartu

Telefon: 735 0405
E-mail: toimetus(at)erm.ee

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.