Museoloogiateemaline ERMi 62. aastaraamat

2019-01-04

Eesti Rahva Muuseumi järgmine 62. aastaraamat keskendub muuseumiuuringutele, käsitledes muuseumide ees seisvad väljakutseid ja võimalusi. Aastaraamatu fookus on seega muuseumidel kaasajas.

Muuseumid tegutsevad muutuvas ja pingeid täis maailmas, mida kujundab rahvusvahelistumine, globaalsed poliitilised protsessid, infoühiskonnastumine, aga ka globaliseeruv kultuur ja ühiskonna sotsiaalmajanduslik kihistumine. Küsime, kuidas mõjutab laiem ühiskondlik kontekst muuseume ja vaatame teisalt, milline on muuseumide roll nendes protsessides. Kuidas tegutsevad muuseumid oma põhivaldkondades nagu kogude loomine ja tõlgendamine, näituseproduktsioon ja haridus või tegelemine auditooriumidega? Eriti teretulnud on Eestis käimasoleva muuseumiuuenduse analüüsimine selles raamistikus.

 

Artiklites võib keskenduda erinevatele teemadele, näiteks:

  • Kuidas muuseumid problematiseerivad ja mitmekesistavad teadmiste loomist? Kuidas  toimivad muuseumid ühiskonna muutuste agendina ja ühiskonna mälutöö tegijana, keeruliste teemade tõstatajana ning nende üle arutlemise kohana?
  • Muuseumid on tegelenud ja valmis tegelema mitmekesiste auditooriumidega, aga kuidas see praktikas toimub? Mida teevad muuseumid juurdepääsu loomiseks ja avatuse saavutamiseks? Kes ja miks ei jõua muuseumidesse? Kuidas kõnetada muuseumis ühtaegu nii kohalikke kui ka globaalseid külastajaid, kelle teadmised, aga ka huvi võivad olla märkimisväärselt erinevad?
  • Millised on seosed auditooriumide ja muuseumikogude vahel? Kuidas erinevatele auditooriumidele keskendumine mõjutab tegelemist muuseumikogudega? Kas tõstes esikohale lugude jutustamist ja uudseid kuraatoripraktikaid, ei sea me radikaalseid muudatusi esile kutsudes ohtu kogusid, nende hoidmise ja uurimise printsiipe? Milline on materiaalse kultuuri ja esemete roll auditooriumidekeskses muuseumide toimimismudelis?
  • Kuidas luuakse kaasahaaravat näitusekogemust? Mitmekesistunud on näituste keel ja kuraatoripraktikad, aga ka näituste seosed kogude ja uurimistööga. Žanrilt ja valdkonnalt piiritletumate näituste asemel ja kõrval on levinud hübriidsed ja multidistsiplinaarsed näitused. Mis näituste valdkonna muutusi kannab ja väljendada aitab? On need kuraatoripraktikad, disain või tehnoloogiad?

Artiklite abstraktide saatmise tähtaeg: 15. jaanuar 2019.

Tagasiside esitatud abstraktidele: 30. jaanuar 2019.

Artikli täisteksti tähtaeg: 1. mai 2019.

Eesti Rahva Muuseumi 62. aastaraamat ilmub 2019. aasta lõpus.

ERMi aastaraamat on rahvusvahelise kolleegiumiga eelretseseeritud perioodiline väljaanne, mis ilmub üks kord aastas. ERMi  aastaraamatus ilmuvad artiklid on eestikeelsed originaaluurimused (ETISe kategooria 1.2).

ERMi aastaraamat ei maksa artiklite eest honorari. Artiklid on avatud juurdepääsuga (Open Access) ja kättesaadavad elektrooniliste ajakirjade keskkonnas OJS (Open Journal Systems).