Aastaraamat nr 62 „Muuseumid tänapäeval: väljakutsed ja võimalused“: artiklid kaasaegsest museoloogiast

2021-10-14

Kogumiku artiklid käsitlevad kolme alateemat:

  • Kuidas muuseumiprofessionaalid kujutavad ette muuseumiauditooriume ja kuidas muudab külastajate ning auditooriumide uurimist digitaalse muuseumikihi ja lisandumine?
  • Sisu. Kuidas saavad kokku dokumentaalne, fiktsionaalne ja visuaalantropoloogiline lähenemine originaalsete filmieksponaatide loomisel Eesti Rahva Muuseumi püsinäitusele „Kohtumised“? Mida tuleb silmas pidada käsitledes ERMi etnograafilisi kogusid uurimisallikana, mis asub erialaste, ent ajas muutuvate teoreetiliste arusaamade kontekstis – seda nii üksikeseme kui ka muuseumikogu kui terviku tasandil?
  • Muuseumipraktikad. Milliseid küsimusi tõstetakse esile, rääkides muuseumide arendamisest ning muuseumide rollist ühiskonnas? Milles võiks seisneda muuseumiaktivism „probleemidest vaevatud maailmas, kus probleemide nimekiri kasvab iga päevaga“ (Janes ja Sandell)? Kas muuseumid, kes pidevalt uuendavad ja põhjendavad oma toimimisviise, aitavad kaasa majanduslikust kihistumisest põhjustatud kollapsile? Või vastupidi, kas neil on võimalik sellele vastu seista, aidates luua ohjeldamatut tarbimist kritiseerivat kultuurilist raamistikku, toetades inimõigusi ja aidates kaasa mõelda, kuidas kliimamuutuste taustal edasi elada ja toimida?

Kogumik „Muuseumid tänapäeval: väljakutsed ja võimalused“ on nüüdsest veebipublikatsioonina ilmuva Eesti Rahva Muuseumi aastaraamatu numbri 62 1 ja 2 laiendatud trükiversioon, kus ilmuvad lisaks eelretsenseeritud teadusartiklitele ka valdkonnas olulisi küsimusi avaramalt vaadelda aitavad tõlkeartiklid, mis võimaldavad lugejal teemadesse põhjalikumalt süüvida. 

Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat  alustas ilmumist 1925. aastal ning on esimene ja pea ainus eestikeelne etnoloogia ja museoloogia alane perioodiline väljaanne. Käesoleva kogumiku ilmumisega jõudis lõpule väljaande kaasajastamine, mille eesmärgiks oli suurendada ERMi aastaraamatu nähtavust ja tõsta väljaande akadeemilist kvaliteeti. Uuenduste käigus tehti veebipõhiselt kättesaadavaks aastaraamatud alates 1925. aastast (https://ojs.erm.ee/sisuregister.pdf).

Muuseumid tänapäeval: väljakutsed ja võimalused

Koostajad: Pille Runnel, Agnes Aljas

Sari: Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat (62)

ISSN: 1406-0388, ISBN: 978-9949-548-78-1,   ISBN 978-9949-548-80-4 (võrguväljaanne)

290 lk

Resümeed inglise ja vene keeles

Raamatu väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital

 

Sisukord

Pille Runnel „Muuseumid tänapäeval: väljakutsed ja võimalused“

I Külastajad ja muuseumid

Krista Lepik, Reet Mägi, Pille Pruulmann-Vengerfeldt „Kuidas mõtestavad ekspositsiooni koostajad auditooriumide kaasamist? Kujuteldavad auditooriumid ja kaasamisviisid Tartu Ülikooli loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni loomisel“

Hanna-Liis Kont „Kunstiga kiusamise vastu. Kiusuennetustunni eesmärk ja ülesehitus Kadrioru kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi näitel“

Susan Anderson „Külastaja- ja auditooriumiuuringud muuseumides“

II Pärandi loomine ja kasutamine

Karin Leivategija „Filmid Eesti Rahva Muuseumi püsinäitusel „Kohtumised““

Liisi Jääts „ERMi esemekogud ja –analüüs“

Kurmo Konsa, Kaie Jeeser „Muuseumid ja pärand: inimesekeskse pärandihalduse poole“

III Muuseumide ühiskondlik mõju

Rhiannon Mason, Joanne Sayner „Muuseumi vaikus fookuses: kaheksa viisi, kuidas mõelda vaikusest muuseumis“

Rasmus Kask „Muuseum tänapäeva ühiskonnas: Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse mõju“

Robert R. Janes, Richard Sandell „Järelmaailm on kohal. Muuseumiaktivismi tekkimisest ja vajalikkusest“

Fiona Cameron, Bob Hodge, Juan Francisco Salazar „Kliimamuutustega tegelemine. Manifest muuseumidele ja teaduskeskustele“