ERMi aastaraamat nr 63 "Soome-ugri välitööd ja muuseumikogud: sissevaateid uurimislukku"

2023-05-22

Teaduse tegemise loomise protsessid ja nendega seotud representeerimisküsimused ning uurija suhe uuritavaga on etnoloogias jätkuvalt aktuaalsed aruteluteemad. Lisaks uute uurimisküsimuste leidmisele ja vaatenurkade avamisele oma kitsamale uurimisobjektile on teadlaste ülesandeks neid muutusi ja tähendusnihkeid uurimistraditsioonis teadvustada ja analüüsida. Selle kogumiku artiklite autorid tegelevadki oma uurimisvaldkonna eripärade käsitlemise ja neis toimunud teisenemiste lahtimõtestamisega.

Sisukord:

Piret Koosa, Svetlana Karm "Soome-ugri välitööd ja muuseumikogud: sissevaateid uurimislukku"

I Refleksioonid ja tõlgendused

Art Leete, Piret Koosa "Metafoorid, millega me töötame: kogumismetoodika kajastused Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri ekspeditsioonipäevikutes aastatel 1975–1989"

Piret Koosa "Välitöökogemuse kehaliste ja emotsionaalsete aspektide peegeldustest soome-ugri ekspeditsioonipäevikutes"

Indrek Jääts, Svetlana Karm "Aleksei Petersoni rollist vepslaste ja udmurtide rahvuslikus taassünnis (1985–1991)"

Valeri Šarapov "Sürja traditsioon Põhja-Venemaa ja Siberi käsitöönduses ja rahvakunstis"

II Rännud ajas ja ruumis

Agnes Kerezsi "Soome-ugri sugulaste jälgedes mööda Venemaad"

Ildikó Lehtinen "Välitöödest uurimuseks. Soome-ugri rahvaste kultuuride etnograafilisest uurimusest Soomes"

Marika Alver "Eesti Kunstiakadeemia 40 soome-ugri ekspeditsiooni (1978-2017): sisemine järjepidevus ja paradigma muutused"

Andrei Golovnjov "Põhjala uus etnograafia"

Vladimir Lipin, Art Leete "Elatusalade muutused Komimaa maapiirkondades 1990. aastatel"

Svetlana Bandura, Svetlana Karm "Igas tares elas jahimees...Jahitraditsiooni visualiseerimine muuseumiruumis"

Lisainfo: https://www.erm.ee/et/shop/kogumik-soome-ugri-v%C3%A4lit%C3%B6%C3%B6d-ja-muuseumikogud-sissevaateid-uurimislukku