Kokkuvõte Eesti Rahva Muuseumi 45. konverentsist

  • Vaike Reemann
  • Piret Õunapuu

Abstract

Eesti Rahva Muuseumi 45. konverents (14.–15. aprillil 2004) võttis vaatluse alla nii museoloogia teoreetilised kui praktilised küsimused. 

Published
2018-11-13