Muuseumikülastajate motivatsiooni ja õpistiilide mõistmine

Authors

  • John Falk

Abstract

Muuseumikülastajate motivatsiooni ja õpistiilide mõistmine

Miks inimesed muuseumi külastavad? Mida inimesed oma muuseumikülastustest mäletavad? Mis veelgi olulisem, millised tegurid tunduvad kõige enam aitavat kaasa, et kujundada külastajate pikaajalisi mälestusi muuseumist? Eksisteerib seos külastajate mälestuste ja põhjuste vahel, miks keegi üldse muuseumi külastab, mistõttu küsimused, miks inimesed muuseumi külastavad, mida nad seal teevad ja mida nad oma külastusest õpivad või mäletavad, ei ole tegelikult kolm eraldi küsimust, vaid sama küsimuse eri aspektid.

Artikkel analüüsib muuseumikülastajate motivatsiooni varasemaid uuringuid ja pakub välja külastajakogemuse mõistmise uue mudeli. Uut lähenemist on toetanud süvaintervjuud, mida korratakse külastajatega ka nädalaid, kuid ja aastaid pärast nende muuseumikülastust.

 

Understanding Museum Visitors’ Motivations and Learning

What do people remember from their museum visits? And more importantly, what factors seemed to most contribute to visitors forming these long-term memories? To answer this question, my graduate student Katie Gillespie and I qualitatively analysed the museum recollection transcripts of 22 museum visitors. Each of these individuals had visited an interactive science centre roughly six months previously. The 22 conversational telephone interviews were transcribed and coded in order to understand what visitors remembered about their visit, and to identify the factors that may have shaped these memories.

 

Мотивация и стили обучения посетителей музея

Джон Х. Фалк

Почему люди ходят в музеи? Что остаётся у них в памяти после посещения музеев? И – что ещё более важно – какие факторы более всего способствуют формированию долгосрочных воспоминаний о музее? Существует связь между воспоминаниями посетителей и причинами, по которым они посещают музеи. Поэтому почему люди ходят в музеи, что они там делают и чему учатся или что помнят – это не три разных вопроса, а аспекты одного.

В статье проводится анализ предыдущих исследований мотивации посетителей музеев и предлагается новая модель осмысления их опыта. Новый подход основывается на глубоких интервью с посетителями, повторяющихся спустя недели, месяцы и годы после посещения ими музеев.

Published

2024-02-12